MASCOT HỔ VÀNG(Goldan tiger mascot)

  Mascot Hổ Vàng hay còn gọi là linh vật Hổ. Là một loài động...