Mascot hơi thỏ trắng Merries

Mascot hơi Merries với hình ảnh thỏ trắng tượng trưng cho biểu tượng của sự...