Gấu Teddy size 30 cute

Gấu Teddy size 30 cute là sản phẩm độc quyền của nhà xưởng may thú nhồi bông ZOZO sản xuất riêng. Gấu Teddy size 30 cute vừa là sản phẩm độc quyền, vừa là món quà tri ân